De toekomst van financiële registraties: balanceren tussen bescherming en privacy

door | mei 28, 2024 | Data Management | 0 Reacties

De balans tussen financiële bescherming en privacy staat steeds meer in de schijnwerpers. Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland de noodzaak benadrukt van strengere regels voor financiële registraties bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Bestuurder Katja Mur van AP stelt dat de huidige praktijk, waarbij oude, afgeloste schulden jarenlang worden bewaard, leidt tot “onredelijke situaties.” Denk bijvoorbeeld aan iemand die door een oude betalingsachterstand voor een Playstation geen hypotheek kan krijgen. Dit roept belangrijke vragen op over de redelijkheid en rechtvaardigheid van het huidige systeem.

De huidige situatie met BKR-registraties

Het BKR houdt al meer dan 60 jaar bij wie er financiële problemen heeft, met als doel zowel banken als consumenten te beschermen. Echter, duidelijke regels over wat wel en niet geregistreerd mag worden, ontbraken. Op aandringen van AP ligt er nu een wetsvoorstel, maar volgens de toezichthouder zijn de voorgestelde restricties onvoldoende. Momenteel bewaart het BKR alle gegevens vijf jaar lang, zelfs als schulden zijn afbetaald. Het nieuwe wetsvoorstel wil deze periode terugbrengen naar drie jaar, maar AP vindt dat gegevens direct moeten worden verwijderd zodra schulden zijn afgelost.

Problemen bij het verwijderen van BKR-registraties

Iedereen met een krediet staat geregistreerd bij het BKR, inclusief mensen die rood mogen staan op hun betaalrekening. Een negatieve registratie volgt wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld, wat bedoeld is om zowel banken als consumenten te beschermen. Volgens AP moet de wet echter duidelijker vastleggen wanneer een negatieve registratie mag blijven staan na betaling van een schuld. Vooral mensen die succesvol uit een schuldsaneringstraject zijn gekomen, zouden niet jarenlang door een negatieve registratie mogen worden achtervolgd.

Het verwijderen van een negatieve registratie is vaak een moeizaam proces. Consumenten worden van het kastje naar de muur gestuurd, waarbij de geldverstrekker naar het BKR wijst en andersom. Dit heeft geleid tot een juridische industrie die mensen helpt hun negatieve registratie te verwijderen. Directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland geeft aan dat het BKR meestal pas reageert als er gedreigd wordt met juridische stappen.

Toekomstige risico’s en jonge mensen

AP vreest dat in de toekomst ook abonnementen, zoals die van Netflix en Spotify, in het BKR-bestand kunnen worden opgenomen. Dit zou betekenen dat er nog meer data worden verzameld uit voorzorg. Mur hoopt dat het ministerie van Financiën zal besluiten dat registraties verdwijnen zodra schulden zijn afgelost, tenzij er iets uitzonderlijks aan de hand is.

Jonge mensen komen vaak in de problemen door oude schulden die ze zijn vergeten, bijvoorbeeld na een verhuizing. Jaren later worden ze dan geconfronteerd met een negatieve BKR-registratie die hen verhindert een hypotheek te krijgen. Volgens Thakoerdien moeten hypotheekverstrekkers zelf onderzoek doen naar de achtergrond van een registratie in plaats van te vertrouwen op automatische systemen.

Innovaties in dataverwerking binnen de financiële sector

Ondertussen maakt de financiële sector snelle vooruitgang op het gebied van dataverwerking. Het recente Data Trends 2024 rapport van Snowflake toont aan dat de verwerking van ongestructureerde gegevens binnen de financiële dienstverlening sinds juni 2023 met 244% is toegenomen. Dit helpt bij het creëren van uitgebreide klantprofielen, marketinganalyses, fraudedetectie en de ontwikkeling van AI-toepassingen.

Financiële dienstverleners maken steeds verfijnder gebruik van data governance, met een toename van tagging en masking om gevoelige gegevens te beschermen. Het aantal aanvragen voor toegang tot beschermde data is in deze sector met 375% gestegen. Dit toont aan dat financiële bedrijven goed zijn voorbereid om geavanceerde AI-initiatieven te lanceren, deels doordat hun IT-teams al rond Python zijn gestructureerd.

Conclusie

De huidige discussie over BKR-registraties benadrukt de noodzaak van een evenwicht tussen financiële bescherming en privacy. Strengere regels en duidelijkere wetgeving kunnen ervoor zorgen dat mensen niet onterecht worden benadeeld door oude schulden. Tegelijkertijd biedt de snelle vooruitgang in dataverwerking en AI in de financiële sector nieuwe mogelijkheden voor klantinzicht en dienstverlening, mits deze innovaties op een verantwoorde manier worden ingezet.

De toekomst van financiële registraties hangt af van hoe effectief deze balans wordt gevonden en hoe goed regelgeving en technologie samenwerken om zowel consumenten als financiële instellingen te beschermen.

Heeft uw organisatie hulp nodig bij data mapping en cleansing? Neem contact met ons op voor meer informatie!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Misschien vind je dit ook wel interessant!

AI: Vriend en vijand in cybersecurity

AI: Vriend en vijand in cybersecurity

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft de wereld van cybersecurity ingrijpend veranderd. Waar AI aan de ene kant enorme voordelen biedt voor het beschermen van digitale systemen, vormt het aan de andere kant ook een groeiende bedreiging. Dit artikel...

De Cruciale Rol van Back-ups in Cybersecurity

De Cruciale Rol van Back-ups in Cybersecurity In de moderne digitale wereld is cybersecurity een onderwerp dat niet licht opgevat kan worden. Met de toename van cyberaanvallen, zoals ransomware en datalekken, is het essentieel om niet alleen te focussen op het...